Puolen tunnin juna

Vanhanaikainen veturi.

Tunnin juna on projektin nimi, se ei ole tunnin juna. Tunnin juna on parhaillaan suunnitteluvaiheessa, vaikka kaksoisrataa välille Turku-Kupittaa jo rakennetaankin. Valitettavasti valeuutisten siivittämänä on joillekin kansalaisille jäänyt mielikuva, että junat eivät enää Tunnin junan valmistuttua Salossa pysähdy. Kyllä pysähtyvät, nyt ja jatkossa. Kiistelyä Salon seudulla aiheuttavat ratalinjaus välillä Salo-Lohja ja Lukkarinmäen tunneli. Minä olen sitä mieltä, että Tunnin junan kaksoisraiteet välille Salo-Turku tarvitaan, jotta voidaan mahdollistaa edullinen ja luontoa säästävä sekä maaseutua elävöittävä paikallis- ja työmatkaliikenne Salon ja Turun välille. TEN-T-ydinverkkokäytävään kuuluva Turun ohikulkutie parannettiin nelikaistaiseksi Raisiosta Piikkiöön asti ja tämä mahdollistaa Turun seudun yritysten siirtymisen lähemmäs rataa ja myös lähemmäksi Saloa. Radan varrella olevat kylät ja taajamat saisivat hienot mahdollisuudet olla eläviä kyliä vielä pitkälle tulevaisuuteen. Myös kyläkoulujen tulevaisuus olisi turvattu, kunhan kaupungit ja kunnat kaavoittaisivat radan varrelle seisakkeet ja asemat.

Kun huomataan, että sähköauto ei olekaan niin ympäristöystävällinen, kuin tähän asti on luultu, siirtyvät ihmiset joko asumaan lähemmäs työpaikkaa tai käyttämään julkisia kulkuneuvoja. Kaksoisraiteen paikallisjunaliikenne mahdollistaa sen, että työpaikkojen perässä muutto Turun alueelle tai Helsingin suuntaan ei olekaan enää niin houkutteleva vaihtoehto. Ehkä tätä Tunnin junan Salo-Turku osuuden voisi ottaa mukaan suunnitteluun alaprojektina Tunnin junalle ja nimetä se vaikka Puolen tunnin junaksi. Siinäkin tapauksessa, jos rahoitus alkaisi olla koko Tunnin junalle vaikeaa.

Kylät ja kyläkoulut

Taistelu Vartsalan kyläkoulusta on noussut (taas) esille ja kyläläisten kuuleminen asiassa on jälleen kerran jäänyt jonnekin virkakoneiston rattaisiin. Mitään ei olla opittu aiemmista kyläkoulujen lopetustapahtumista. Nyt asia on yht´äkkiä tullut kiireelliseksi, vaikka ongelmat on tiedetty jo vuosikausia. Ja tässä kiireessä painoarvoa ei ole annettu nuorten perheiden, maanviljelijöiden tai maaseudun yrittäjien tulevaisuuden suunnitelmille. On vain laskettu kuinka monta euroa pieni koululainen maksaa. Minun mielestäni nämä koululaiset ovat niin arvokkaita, että heille ei voida laskea arvoa euroissa. He ovat korvaamattomia, myös kylälle. Kyläkouluakaan ei saa ajaa alas muutaman kuukauden aikataululla, on annettava vuosien mittainen mahdollisuus koulun olemassaoloon. Vielä olisi mahdollisuus aloittaa Salon kaupungin ja Vartsalan alueen asukkaiden kanssa yhteistyö, jossa aiheena olisi se, miten Vartsalaa kehitetään tulevaisuuden kyläksi asukkaille, eikä se, miten nopeasti koulu ajetaan alas. Kyläkoulun poistuminen kylältä on valtakunnallisestikin tutkimuksin todistettu aiheuttavan hitaan kylän hiipumisen ja asukaskadon kylästä. Salon kaupunki ei mainosta kaikkia saatavilla olevia tontteja, vaan tarjonta keskittyy keskustaajamiin. Kaupungin tonttimainonnassa on täysin unohdettu maaseudun tontit ja kaavat. Esimerkkinä Hajalan kyläkaava, saatavilla olevat tontit eivät näy missään, vaikka tontteja olisi saatavilla lähes 80 kpl. Pitää
olla ”salapoliisi” löytääkseen tonttitarjonnan. Niin, ja ne esitteetkin voisi päivittää ajan tasalle.

Pasi Lehti
Hajala
Vihreä eduskuntavaaliehdokas ja yhdistysaktiivi