Vihreää asiaa ja vastuuni

Hattupäinen mies Rikalan vanhalla kauppapaikalla.

Olin mukana vihreissä jo ennen kuin vihreät olivat Vihreät rp, eli jo Koijärven aikoihin. Aktiivinen vihreä toimintani on kestänyt jo yli 35 vuotta ja jatkuu edelleen aktiivisena. 

Olen Salon Seudun Vihreät ry:n puheenjohtaja ja olen yksi Halikon vihreät ry:n perustajista. Halikon vihreät ry sulautui Salon seudun vihreät ry:een vuonna 2010. 

Olen ollut mukana Salon alueen paikallispolitiikassa jo vuodesta 1992 lähtien, mm. Halikon kunnanvaltuutettuna 16 vuotta. Olin yksi kolmesta ensimmäisestä vihreästä kunnanvaltuutetusta Salon alueella ja oli mukavaa olla ns. uranuurtaja vastuuta kantamassa. Kokemukseni kunnallispolitiikasta, lautakunta- valtuusto- ja kaupungin liikelaitostoiminnasta on vastuuvuosissa mitattuna nyt jo yli 45 vuotta.

Kuuluin vuosina 2007-2008 toimineeseen Salon alueen järjestelytoimikuntaan. Olin järjestelytoimikunnassa yksi ja ainoa vihreiden edustaja alueen 28:sta kunnanvaltuutetusta, jotka organisoivat vuosina 2007-2008 Salon alueen kymmenen kunnan yhteenliittymisen.

Olen ollut mukana vuosien mittaan vihreiden taustaryhmissä, kun Vihreä liitto rp on tehnyt puolueohjelmia ja olen ollut myös yhden kauden Vihreiden puoluevaltuuskunnassa.

Olen ihminen, vihreä, joka ajattelee kokonaisuuksia, enkä ole yksittäisen ryhmän tai ihmisen puolestapuhuja. Katson, että iän tuoman kokemukseni myötä minulla on hyvä mahdollisuus kerätä tietoa historiasta, nykymaailmasta ja tulevaisuuden suunnitelmista kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja osaamiseni tueksi. Tulevaisuuden ympäristö-, liikenne- ja infratekniikat kiinnostavat minua todella paljon.