Omia ajatuksia

Vaaliteemoja ja omia ajatuksia
 • Kannatan kaksoisraidetta ja paikallisjunaliikennettä välille Turku-Salo. Kaksoisraide on osa Tunnin juna -projektia ja lähiliikenne sujuvoittaa mm. työmatkaliikennettä Salosta Turun alueelle ja päinvastoin. Kun kaksoisraide tulee, myös radan läheisyydessä olevat taajamat ja kylät saavat piristysruiskeen ja mahdollisuuden olla autioitumatta kaupunkien toimien vuoksi.
 • Kannatan sitä, että maataloudessa, esim. karjatiloilla, siirrytään päästöttömämpään tuotantoon siten, että maatila voisi valtion tuella investoida esim. tilakohtaiseen biokaasun valmistukseen.
 • Vihreää siirtymää tulee tukea mm. sisällyttämällä jokaisen yrityksen laatukäsikirjaan osion, jossa määritellään ja kerrotaan miten yritys tulee siirtymään ympäristöystävällisempään tuotantoon.
 • Kannatan vedyn käytön lisäämistä polttomoottoriautoissa eli ns. Vetyautoissa. Valtion, yksityisten ja yritysten tulee yhdessä aloittaa vetypolttoaineen tuotannon suunnittelu ja toteutus. Polttomoottoreissa käytettävää vetypolttoainetta voidaan valmistaa Suomessa ja vetyä voidaan käyttää polttoaineen myös lämmitykseen ym.
 • Vetypolttoaineputkistoa tulee tehdä Suomesta Eurooppaan (mm. Saksaan) ja Ruotsiin. Tällä hetkellä Suomessa on jo suunnitelmat työn alla putkilinjojen tekemiseksi.
 • Valtatie 1:n eli moottoritien risteyksiin tulee mahdollistaa kevyttä ja saasteetonta liiketoimintaa sekä risteyksiin tulee rakentaa bussipysäkit lähi- ja kaukoliikennettä varten.
 • Kyläkouluja ei tule lopettaa, vaan kyläkoulujen toimintaa tulee kehittää esim. hankkimalla kyläkouluun tai sen lähistölle kunnan tarjoamia etä- tai lähipalveluja (esim. terveydenhuoltopisteitä, kirjastotoimintaa, nuorisotoimintaa, perhetoimintaa, etätyöskentelymahdollisuuksia, tukiopetusta, työllisyystoiminnan tukipisteitä, jne.).
 • Kuntien/kaupunkien tulee budjetteja tehdessään ja toimintaansa miettiessään keskittyä siihen, miten toimintaa muutetaan paremmaksi tai järjestellään uudelleen asukkaiden ollessa etusijalla. Alasajo- ja lopetusajattelu on korvattava ajatuksilla, joissa positiivinen muutos lähtee kuntalaisen tarpeista.
 • Metsien avohakkuut on minimoitava ja hakkuumääriä per vuosi tulee laskea tasolle, joka mahdollistaa metsien toimimisen koko maankäytön hiilinieluna. Metsien hoidossa etusijalle on asetettava luonto ja luonnon positiivinen tulevaisuus, ei yritysten osakkeenomistajien tulojen maksimointi.
 • Sähköautojen valmistamisesta tulee siirtyä vetyautojen valmistukseen, sillä mm. sähköautojen akuissa tarvitaan enenevässä määrin mineraaleja, joita saa vain kaivostoimintaa lisäämällä.
 • Suomen tulee muuttaa ja kiristää kaivostoiminnan etsintä- ja toimintalupia enemmän ympäristöperusteisiksi ja valtion tulee lakeja muuttamalla estää tilanne, jossa kotimainen tai ulkomaalainen kaivosyritys esim. yrityksiä ketjuttamalla pystyy välttämään toimintansa loppuessa tai ajautuessaan konkurssiin aiheuttamansa vahingot luonnolle.
 • Turpeen käyttö polttoaineena tulee lopettaa. Turvetta voidaan käyttää sellaisiin tarkoituksiin, joista ei aiheudu ympäristölle haittaa.
 • Aurinko-, tuuli-, liike- eli aalto-, bio- ja kiertotalousenergiaa tulee lisätä.