Kesällä 2022 Salon iltatorilla.

Vihreiden vaaliteltta.

Minun päävaaliteemani ovat: Luonnonsuojelu, maaseutu, kylät, liikenne ja ympäristötekniikka. Itämeren suojelu sisältyy mainiosti näihin teemoihini. Katson, että osaamiseni sekä pitkä työ- ja elämänkokemukseni antavat hyvän pohjan viedä eteenpäin vihreää ajattelua myös maaseutu- ja teknisellä sektorilla. Kokemukseni kylätoiminnasta ja maaseudun vihreästä siirtymästä kannustavat minua tekemään uusia ehdotuksia ja avauksia Suomen ja maailman ympäristötilan parantamiseksi.

Huolimatta siitä, että jotkut puolueet ja ryhmittymät ovat hyökänneet vihreitä ja vihreiden ajatuksia vastaan maaseudulla ja aiheuttaneet vihreän ruohonjuuritoiminnan jopa naurunalaiseksi, olen sitä mieltä, että vihreitä – siis minua - tarvitaan maaseudulla enemmän kuin koskaan. Ihmisten ajatusmaailma pitää muuttaa kaupunkipainotteisesta, minäkeskeisyydestä ja tulevaisuuden näköalattomuudesta ”maalaisjärki”-tyyppiseen luontoa kunnioittavaan ajattelutapaan.

Lisääntyneen sosiaalisessa mediassa totuuteen perustumattomien uutisten määrä ja pelkkien uutisotsikoiden silmäily uutisten lukemisen sijaan on luonut pohjan sille, että vihreää toimintaa tarvitaan kaikessa yhä enemmän, mm. asumiseemme ja ympäristöömme vaikuttavissa asioissa.

Kannatan Tunnin juna-projektia, sillä kaksoisraide välille Turku – Salo tarvitaan laajentuneen Turun työssäkäyntialueen ja Salon paikallisliikenteen vuoksi. Kaksoisraide on hyvä asia myös hiipuvien, radan vaikutuspiirissä olevien kylien  elinolosuhteiden parantamiseksi.

Kun havaitaan, että sähköautot ja varsinkin niiden akut kasvavine kaivostoimintatuhoineen eivät olekaan se ympäristöystävällisin tapa liikkua, päätään vihdoinkin miettimään sitä, miten vetymoottoriautoa voidaan kehittää korvaamaan sähkö- ja hybridiautoja.

Maatalouden päästöjä voidaan pienentää mm. tukemalla karjatilojen mahdollisuuksia muuttua omavaraisiksi mm. käyttämällä kotitekoista lannoitetta ulkomaisen keinolannoitteen sijaan ja muuttamalla koneet tilalta saatavan biokaasun voimalla käyviksi.

Kyliä pitää tukea, jotta niiden elinvoimaa ei menetetä. Jokainen koulun tai muun julkisen toiminnan lopetus kylällä aiheuttaa alueen taantumista, sosiaalisen yhteenkuuluvaisuuden heikkenemistä ja samalla kunnan tulojen vähenemistä pidemmällä aikavälillä.

Minua saa kutsua Tervaskannoksi. 😊