Pasi Lehti, asioita sydämestä sydämeen.

Minun tärkeitä asioita ovat: Luonnonsuojelu, maaseutu, kylät, pakolaiset, liikenne ja ympäristötekniikka. Katson, että osaamiseni sekä pitkä työ- ja elämänkokemukseni antavat hyvän pohjan viedä eteenpäin vihreää ja inhimillistä ajattelua niillä osaamisalueillani, jotka ovat minulle tuttuja. Kokemukseni SPR:n vapaaehtoistoiminnasta, kylätoiminnasta ja maaseudun vihreästä siirtymästä kannustavat minua tekemään uusia ehdotuksia ja avauksia Suomen ja maailman ympäristön tilan parantamiseksi. Teen oman osani myös vapaaehtoistyöstä, jotta hädänalaiset ihmiset saisivat edes vähän paremman tulevaisuuden.